Investitii

        In anul 2002  valoarea investitiilor din Judetul Arad a fost de 1.451,4 milioane lei, din care: lucrari de constructii 703,5 milioane lei (48,4% din totalul investitiilor), utilaje cu montaj si fara montaj 566,1 milioane lei (39,1%), mijloace de transport 121,5 milioane lei (8,4%) alte cheltuieli de investitii 60,3 milioane lei (4,1%).

        Cel mai mare volum de investitii realizat in anul 2002,se localizeaza in unitatile din industrie 945,0 milioane lei (65,1%), hoteluri si restaurante 113,9 milioane lei (7,8%), administratie publica 94,6 milioane lei (6,5%), activitatile financiar –bancare 63,2 milioane lei (4,3%),  comert 44,1 milioane lei (3,0%), agricultura 50,8 milioane lei (3,5%),sanatate 28,1 milioane lei (1,9%) si altele.

        In anul 2002 investitiile au fost realizate din urmatoarele surse:1074,7 milioane lei (74,0%) din surse proprii ,114,0 milioane lei (7,9%),din credite bancare, 220,2 milioane lei (15,2%) de la bugetul de stat si local si 42,5 milioane lei (2,9%) din alte surse.

        Pe forma de proprietate ,volumul investitiilor realizate in anul 2002, se prezinta astfel: 1076,0 milioane lei (74,1%), proprietate majoritar privata si 375,4 milioane lei (25,9%), proprietate majoritara de stat.

        In anul 2002 , s-au dat in folosinta 329 locuinte , din care :239 locuinte executate din fonduri private (ale populatiei) si 90 locuinte din subventii bugetare.

        In 31 decembrie 2002 , erau in curs de executie 1.379 locuinte , din care : 334 locuinte in stadiul de finisare ,666 locuinte in faza de executie a structurilor si 379 locuinte in faza de executie a fundatiilor.

Indici Industriali

Din situatia prezentata reiese ca ponderea cea mai mare in productia industriala a judetului o detine ramura: constructia si repararea de mijloace de transport feroviar urmata de industria de confectii de imbracaminte si lenjerie; productia, transportul si distributia energiei electrice; productia de mobilier, constructiile metalice si a produselor din metal, aparatura si instrumente medicale de precizie si ceasornicarie, industria extractiva.

Pe forme de proprietate, in anul 2002, 60,8 % din productia industriala a judetului s-a realizat in unitatile de capital privat, 11,7 % in cele cu capital de stat si 27,5 % in unitatile cu capital mixt. Valoarea livrarilor de produse industriale in anul 2002a insumat 8.228.559 milioane lei preturi curente, din care 978.798 milioane lei preturi curente in luna decembrie 2002. Stocurile de produse finite existente la producatori la sfarsitul lunii decembrie 2002 sunt de 321.830 milioane lei preturi curente (23,8 % din resursele lunii decembrie 2002).

Numarul de salariati din industrie la sfarsitul lunii decembrie 2002 era de 19.808 persoane, cu 6,9 % mai mic fata de 31 decembrie 2001. Productia destinata exportului a fost de 2.867.991 milioane lei preturi curente in anul 2002, reprezentand 34,8 % din totalul productiei livrate.Pe forme de proprietate, 67,3 % din productia livrata la export a fost realizata de unitatile cu capital mixt si 32,7 % de unitatile cu capital privat.