Prefect

S-a născut la data de 8 mai 1960 în judeţul Arad, tatăl, Vasile, fiind aproape în întreaga sa activitate profesor în Arad, iar mama, Lucreţia, activând ca funcţionară, în prezent pensionară. Este absolvent al liceului “Moise Nicoară” din Arad, liceu care pe lângă faptul că poartă numele unor iluştrii scriitori şi patrioţi (s-a numit la vremea absolvirii “Ioan Slavici”) are şi renumele de a fi un liceu de elită în ţară, care a pregătit şi pregăteşte mulţi elevi ce şi-au dovedit ulterior capacitatea de a porni mai departe pe drumul formării intelectuale şi de a reuşi să străbată cu bine acest drum.

Vasile Dan Ungureanu a plecat după terminarea liceului la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, curs de zi, pe care a absolvit-o în anul 1984, cu rezultate bune. După un an de practică în funcţia de jurist consult, a trecut în magistratură, funcţionând ca judecător la Judecătoria Arad până în anul 1993, an după care a fost judecător la secţia civilă a Tribunalului Arad, până la data de 11.02.2002, când a fost numit prefect al judeţului Arad, funcţie pe care o deţine în prezent.

Atu-urile pentru această devenire sunt legate de educaţia primită în familie, de valoarea deosebită a dascălilor care i-au îndrumat paşii în şcoala elementară şi apoi la liceul menţionat, căruia îi sunt recunoscători pentru instrucţia primită mulţi absolvenţi, astăzi specialişti recunoscuţi în Arad sau în alte părţi.

Vasile Dan Ungureanu nu poate spune că n-a asimilat cunoştinţe solide şi la Facultatea de Drept din Bucureşti, unde a intrat în urma unei competiţii acerbe la examenul de admitere şi unde a avut parte de profesori renumiţi, care i-au insuflat pasiunea pe studiului dreptului şi i-au arătat cu competenţă şi măiestrie care sunt bazele desfăşurării activităţii judiciare.