Subprefect

Născut la 25.08.1965 în Făget, Judeţul Timiş, la graniţa cu Judeţul Arad, Subprefectul Judeţului Arad – Florin Remeţan, este unul din cei mai tineri reprezentanţi ai Guvernului României în teritoriu. Născut şi crescut într-o familie de ţărani, cunoscuţi ca mari iubitori ai pământului, devotaţi muncii şi satului, subprefectul a moştenit această dragoste şi pasiune, ducând-o mai departe, cu o dorinţă şi abnegaţie care-i fac cinste. A urmat şcoala generală de 8 ani în satul natal Căpâlnaş, Comuna Birchiş, remarcându-se ca un elev silitor, cu rezultate foarte bune la învăţătură.

Cu acest „bagaj” el se înscrie la Liceul de Petrol nr. 11 din Municipiul Arad, optând pentru meseria de petrolist, una nouă şi plină de perspectivă pentru judeţul nostru. La absolvirea liceului, în anul 1983, este repartizat la Schela de Producţie Pecica – lucrând ca operator la Parcurile Petroliere. Este apreciat la locul de muncă, fiind apoi promovat la Trustul de Petrol Arad, forul de conducere al întregii activităţi petroliere pe toată zona de vest.

Aici îl şi găseşte Revoluţia. Scăpat de constrângerile vechiului regim, el găseşte terenul propice dezvoltării plenare a personalităţii sale. Se înscrie la facultatea de Ştiinţe Economice Timişoara, pe care o absolvă în anul 1997 cu specialitatea Contabilitate şi Informatică de gestiune. Între timp îşi deschide propria firmă ocupându-se cu comerţul, intermedieri, dar şi activitate contabilă.
După 1989 munca politică a fost o preocupare permanent afirmându-se ca un luptator pentru drepturile şi idealurile celor multi şi nevoiaşi. In 1991 este membru fondator al PSM – Arad, in 1995 devine primul preşedinte al Partidului Socialist din Arad după desprinderea PS din PSM. In anul 2000 devine preşedinte al P.S.D.R. Arad ca urmare a fuziunii P.S. si P.S.D.R.

Ca subprefect, s-a implicat din prima zi în problemele judeţului, ale oamenilor, uşa sa fiind deschisă tot timpul. A utilizat fiecare deplasare în teren spre a cunoaşte nevoile oamenilor, de a-i cunoaşte personal, de a căuta soluţii în rezolvarea problemelor lor. S-a implicat personal în finalizarea dosarelor Legii nr. 9/1998 – dosare care erau în Prefectură de peste doi ani de zile. Ca Preşedinte al Comisiei de Dialog Social a monitorizat orice început de conflict social, evitând deteriorarea relaţiilor sociale, participând personal la medierea diferendelor.

În ceea ce priveşte Legea nr. 10/2001, aplicarea ei la nivelul Prefecturii Arad, dovedeşte o mare responsabilitate şi ordine_zi, membrii comisiei muncind sub îndrumarea directă a subprefectului la rezolvarea cât mai multor dosare, la respectarea legii. Ca fiu de ţăran, ca posesor al câtorva hectare de pământ, subprefectul nu poate rămâne indiferent la finalizarea prevederilor Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000, participând alături de Prefect, la vizite în teritoriu pentru a verifica modul de aplicare a legilor, de luarea de măsuri de impulsionare, de urmărire a modului de distribuire a titlurilor de proprietate.

Este un mare iubitor al sportului în general şi al fotbalului în mod special, fiind un susţinător înfocat al echipei fanion al Aradului – U.T.A, fiind prezent la meciurile de acasă şi chiar în deplasare, având merite de necontestat în menţinerea echipei în divizia A. Este student la Şcoala Naţională de Studii politice şi administrative Bucureşti, la masterat, la specialitatea administraţia publică.

Ca hobby, se poate aminti creşterea animalelor mici de rasă, păsări şi porumbei, fiind preşedintele de onoare a acestei organizaţii. Ca şi crescător a obţinut mai multe premii şi medalii pentru exemplarele sale de găini şi porumbei. Are în răspundere Centrul de Copii SOS Sîntana, participând la manifestările acestora, aducându-şi contribuţia personală în susţinerea materială şi spirituală a acestora. Subprefectul Judeţului Arad, Florin Remeţan, are calităţile necesare ocupării acestei funcţii, fiind capabil să pună în practică politica Guvernului României, în interesul partidului şi al cetăţenilor acestui judeţ.