Utile

Serviciile publice descentralizate şi alte structuri care aparţin administraţiei publice centrale în teritoriu

 


Ministerul


Instituţia

Adresă

Nume şi
prenume

Funcţia

Telefon
centrală

Fax

E-mail


MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR

Oficiul Judeţean
de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Arad

Arad, str. Cloşca
, nr. 4-6


Boroş Maria

Director executiv

270684

256144


[email protected]


Răileanu
Margareta

Director executiv
adjunct

270684

256144

Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Arad

Arad, str.
Calvin,      nr. 17-19


Gudiu Nicolae

Şef Inspectorat

207104

253151

[email protected]


Pantea Teodor

Prim Adj.

207100

253151

Inspectoratul de
Protecţie Civilă Judeţean Arad

Arad, str.
Eftimie Murgu, nr. 3-5


Lucaciu Marcel
Sorin

Şef Inspectorat

256557

256712

[email protected]


Paicu Dan

Of. princ. II
birou interventie

256557

256712

Comandamentul de
Jandarmi Judeţean Arad

Vladimirescu,    
str. Jandarmeriei,    nr.1-5


Kiş Alexandru

Comandant

514922

514950

 


Fărcaş Ioan

Şef Stat Major

514922

514950

Inspectoratul de
Poliţiei de Frontieră al Judeţului Arad

Arad, str.
Mărăşeşti, nr. 18-20


Nemeş Viorel

Şef Inspectorat

231103

256099

 


Olariu Vasile

Prim Adj. Sef
Insp.

231183

256099

Grupul de
Pompieri "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad

Arad, str. Andrei
Şaguna, nr. 66-72


Sechel Ioan

Comandant

251212

281066

[email protected]


Pârva Constantin

Şef Stat Major

981

234794

Direcţia
Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale

Arad,
str.Ceaikovski, nr. 2-6


Criste Eugeniu

Director

207100

253151

 


Popovici Ion

Director Adj.

223258

253151


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR,
APELOR ŞI MEDIULUI

Direcţia pt.
Agricultură şi Dezvoltare Rurala Arad

Arad, str.
Cloşca,   nr. 6A
Henegar Corneliu

Director Executiv

253640

256511


[email protected]


Rus Gheorghe

Dir. Exec. Adj.


Druia Pavel

Dir. Exec. Adj.


Miltaller Iuliana

Dir. Exec. Adj.

Unitatea
Fitosanitara


Draganescu Vasile

Dir. Exec. Adj.

276105

276105


[email protected]

Unitatea pentru
Ameliorare si Reproductie


Ţuţurigă
Alexandru

Dir. Exec. Adj.

280447

280447

[email protected]

Agenţia
Domeniilor Statului

Arad, str.
Cloşca, nr. 6A


Varga Dorin

Insp. pr.

 

254998

 


Oroian Aurelia

Inspector

Inspectoratul
Terit. pt Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor

Arad, str.
Cloşca,           nr.A


Puta Sabin

Director Executiv

212454

270454


[email protected]


Ciucur Cornelia

Contabil

Direcţia Sanitară
Veterinară Arad

Arad, str. Calea
Bodrogului, nr. 22


Iercan Sorin

Director Executiv

280760

280761

[email protected]


Bojidar Dragomir

Dir. Exec. Adj.


Mişulescu Dumitru

Dir. Exec. Adj.

Agenţia de
Protecţie a Mediului Arad

Arad, Bd.
Dragalina, nr. 16


Covic Mihai

Director executiv

280996

280331

[email protected]


Tudur Teodora

Director executiv
adjunct

Garda Nationala
de Mediu – Comisariatul Judetean arad

Arad, Bd.
Dragalina, nr. 17


Sârbu Dorin

Comisar Şef

280996

280331


 [email protected]


MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Centrul Militar
Judeţean Arad

Arad, str. Lucian
Blaga, nr. 2-4


Rus Viorel

Comandant

281693

281725

 


Istrate Gheorghe

Şef Stat Major

Oficiul de
Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Terit. pt. Apărare Arad

Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.75


Vrabie Ion

Consilier

281630

281630

 


Goron Petru Dorin

Consilier
asistent


MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional

Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.103


Şimon Adrian
Laurenţiu

Director executiv

 

281917


[email protected]


Avram Lidia

Contabil

 

281917

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Biroul Judeţean
de Metrologie Legală

Arad, str.
E.Gojdu, nr.6-8


Stanciu Ioan

Director

281780

214335

[email protected]


Negîrlă Onuţ
Mircea

Şef Birou

281780

214335


MINISTERUL
EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Inspectoratul
Şcolar  al Judeţului Arad

Arad, B-dul
Decebal, nr. 32


Rotaru Zoea

Inspector Scolar
General

 

280008

[email protected]


Haiduc Sorin

Insp. Adj.

 

280008

[email protected]


Matekovits Mihai

Insp. Adj.

 

280008

 


MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia Generală
a Finanţelor Publice a Judeţului Arad

Arad, B-dul
Revoluţiei, nr. 79


Chiş Gavril

Director Executiv

280733

280855


[email protected]


Sârbu Gh. Florin

Dir. Exec. Adj.

280733

280855


[email protected]


Borozan Mariana

Dir. Exec. Adj.

280633

280941


[email protected]

Garda Financiară
Arad

Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.79


Cancel Daniel

Comisar Şef

280633

280970


[email protected]

Inspectoratul de
Concurenţă Arad

Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.79, cam. 38


Verenca Maria

Sef serviciu

281141

281141

 

Direcţia
Regională Vamală Interjudeţeană Arad

Arad, Colonia
UTA,   nr. 10


Mătiuţ Aurel

Director Executiv

243321

247468

 


Boroş Ion

Dir. Exec. Adj.


MINISTERUL MUNCII SOLIDARITĂŢII
SOCIALE ŞI FAMILIEI

Direcţia pt.
Dialog Familial si Solidaritate Sociala Arad

Arad, str. Gh.
Lazăr, nr. 20


Neamţiu Victor

Director Executiv

280178

281703

[email protected]


Brebenaru
Alexandrina

Dir.  Exec. Adj.

280178

281705

Inspectoratul
Teritorial de Muncă Arad

Arad, str.
Episcopiei, nr. 11-13


Crişan Liviu

Inspector Şef

211762 211862

211762 211862


[email protected]


Opriş Lucia

Insp.Şef Adjunct

283644 257251

283644 257251

Casa Judeţeană de
Pensii Arad

Arad, str. Gh.
Lazăr, nr. 20


Monţia Marius
Costel

Director Executiv

281345

214061

[email protected]


Gozman Marioara

Dir. Exe. Adj.

280176

280154

Agenţia Naţională
pentru Persoanele cu Handicap – Inspecţia Regională Arad

Arad, str.
Plevnei, nr. 1


Lucea Aurel

Inspector Şef

280933

280949


[email protected]


Mechenici Tatiana

Locţiitor
Inspector


MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Direcţia de
Sănătate Publică a Judeţului Arad

Arad, str.
Andrenyi Caroly, nr. 2-4


Lazăr Dorin

Director Executiv

254438

236004


[email protected]


Vrabie Pavel

Dir. Executiv
Adj.

280449

280068


MINISTERUL
TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Autoritatea
Rutiera Română – Agenţia Arad

Arad, str.
Prunului nr. 66


Mandek Francisc

Şef Agenţie

255408

255408

[email protected]


Lungu Dorin

Adj. Şef Agenţie

255408

255408


SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Oficiul Judeţean
pentru Protecţia Consumatorilor Arad

Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.50


Iancu Gheorghe

Director xecutiv

 

257047

[email protected]


Hârlău Ioan

Dir. executiv
adj.

 

257047

Direcţia
Judeţeană de Statistică Arad

Arad, str.
Cloşca,    nr. 2


Grec Florica

Director exec.

256104

213001


[email protected]


Cuzman Simona

Director
exec.Adjunct

256104

270810

Direcţia pentru
Sport a Judeţului Arad

Arad, str. Lucian
Blaga nr. 20


Văduva Stelian

Director executiv

 

280939

[email protected]


Nica Marius

Contabil

 

280939

Inspectoratul în
Construcţii al Judeţului Arad

Arad, str. Dr.
Ioan Suciu, nr.7 bis


Gherghiţă Leonid

Inspector Şef

255281

255281

[email protected]


Danciu Zamfir

Inspector Şef
Adj.

255281

253477

Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad

Arad, str. Gh.
Lazăr, nr. 20


Pascu Ştefan
Octavian

Director Executiv

211791

211230


[email protected]


Iancu Gheorghe

Dir. Exec. Adj.


Leac Ana

Dir. Exec. Adj.